O mnie

Adwokat Joanna Fiedor-Wójcik jest absolwentką Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego. Tytuł magistra uzyskała broniąc pracę magisterską pisaną pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Barbary de Ankerburg-Wagner na temat wpływu upadłości pracodawcy na stosunki pracy.

Odbyła aplikację adwokacką w Krakowskiej Izbie Adwokackiej i z wynikiem pozytywnym złożyła egzamin adwokacki uzyskując tytuł adwokata.

Podczas kilkuletniej pracy zawodowej zdobyła szerokie doświadczenie i umiejętności z rozmaitych dziedzin prawa. Doradzała także wielu kasynom online w Wielkiej Brytanii w kwestiach prawnych z zakresu prawa. Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa cywilnego, prawa rodzinnego, gospodarczego oraz prawa pracy. Ma za sobą bogate doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych, obejmujące zagadnienia prawa spółek handlowych, postępowania rejestrowego, postępowania likwidacyjnego oraz prawa pracy. Solidna podstawa teoretyczna i nabyte w czasie pracy zawodowej umiejętności praktyczne pozwalają reprezentować zarówno osoby fizyczne jak i podmioty gospodarcze na każdym etapie postępowania.